Over criminel

Rombout Nijssen

Het Rijksarchief te Hasselt is Rombouts werkterrein. Van daaruit zien hij en zijn team toe op het archiefbeheer bij overheidsorganisaties in de provincie Limburg. Als archiefbestanden niet langer van nut zijn voor de organisaties die ze creëerden, beslist hij als rijksarchivaris voor Limburg welke categorieën van documenten bewaard moeten worden en welke vernietigd mogen worden. De meerderheid van de documenten die bewaard moeten worden, worden naar het gebouw van het Rijksarchief in Hasselt overgebracht. Daar staan zij ter beschikking van historici die er onderzoek in doen.

Rombout heeft een goed zicht op het belang van verschillende archieven voor het onderzoek naar de geschiedenis van Limburg. De dossiers over de gerechtelijke afhandeling van assisenprocessen rekent hij tot de voornaamste archieven die in het Rijksarchief bewaard worden. “Het gerechtelijk onderzoek dat voorafgaat aan een assisenproces graaft dikwijls erg diep” zegt hij. “Telkens weer wordt het doen en laten van het slachtoffer en van de verdachten grondig onderzocht, en mensen uit hun omgeving worden ondervraagd. Zo geeft ieder dossier een gedetailleerd zicht op een bepaald milieu op een bepaalde plaats en in een bepaalde tijd. Stel dat over 100 jaar iemand onderzoek zou willen doen naar de geschiedenis van parachuteclubs in het begin van de 21ste eeuw. Dan is het dossier over de parachutemoord de meest volledige bron die die persoon daarvoor kan raadplegen. Zo is het ook met de dossiers uit de 19de en de 20ste eeuw. Ieder dossier biedt een ingang in een ander milieu. True-crimedossiers gaan niet alleen over misdaden maar vooral over de mensen die daarbij betrokken zijn en over de wereld waarin zij leven”.

Ina Vandewijer

Verhalen zijn mijn allereerste liefde. Ik stam uit een familie van vertellers. Ik heb een sterke passie voor mensen met hun unieke verhalen en ik hou van verhalen vertellen in woorden zodat ze blijven hangen en voortleven.

De criminel is een sluimerende droom die nu eindelijk waar wordt. In de assisendossiers lees ik tussen de regels door. Ik ben nieuwsgierig naar de strategie van de onderzoeksrechter, het onderzoek van de gendarmes, de vertwijfelde failie en de verslaggeving van de griffier. In mijn hoofd komen de hoofdrolspelers, de figuranten, het dorp en de tijdsgeest tot leven. Het verleden spreekt via bekentenissen, getuigenverslagen, kaarten en afbeeldingen. Thema’s die toen speelden zijn vandaag meer dan ooit actueel: #MeToo, gezinsdrama’s, vluchtelingencrisis, misbruik en passiemoorden. Na het inlezen zijn de dossiers geen banale nummers meer. Het zijn verhalen van mensen geworden. Mensen met een naam. Ik geef ze een naam. Het verhaal van Anna over hoe dapper ze was, of dat van Polleke Brak die zoveel van zijn moeder hield… De passiemoord in de Vennestraat in Genk, het verlaten plekje in Bokrijk waar ik altijd voorbij wandel en waar Marie gevonden werd. Het zijn herkenbare universele menselijke verhalen waarmee iedereen zich betrokken zal voelen.

Wil je reageren? Heb je vragen?

Stuur een e-mail naar info@criminel.be of gebruik het contactformulier hieronder