Dossier 702 – Een kogel voor een col

Inhoud

Een kaart van Kaulille en Lozen omstreeks 1890

Op dit detail van de stafkaart van Maaseik en omgeving van omstreeks 1890 zie je Kaulille en Lozen. De rode lijn die Kaulille van oost naar west doorsnijdt is de kiezelweg. De blauwe lijn is het kanaal. Bij de brug over het kanaal ligt de werkplek van douanier Massin. Als je de kiezelweg over het kanaal volgt, kom je in Lozen, een gehucht van Bocholt. In Lozen is al een hele watering uitgewerkt, die water van het kanaal naar de droge zandgronden doet vloeien. In Kaulille zijn de werken aan de watering nog maar in een beginfase. De herbergen waarvan sprake is in het dossier liggen langs de kiezelweg, dicht bij het kanaal. De kruitfabriek was nog niet gebouwd toen de opmetingen voor deze kaart uitgevoerd werden. Ten tijde van het misavontuur van Massin lag de kruitfabriek ten noorden van de dorpskern van Kaulille, in het gebied rechts van de kiezelweg.